Top latest Five Oulun Urban news

oulu winter

Kau­pun­gin­val­tuus­ton pj ym. Juha Hän­ni­nen kir­joit­ti Ou­lu-leh­des­sä vuo­den alus­ta voi­maan as­tu­nee­noticed la­kiin työt­tö­mien ak­tii­vi­mal­lis­ta sitä puo­lus­ta­en.

Va­sem­mis­to­lii­ton puo­lu­e­sih­tee­ri Joo­nas Lep­pä­nen sa­noo, et­tä vies­ti it­ses­sään on sel­lai­nen, jon­ka moni va­sem­mis­to­lai­nen voi­si al­le­kir­joit­taa. Va­le­mai­nok­sen le­vit­tä­mis­tä hän pi­tää erit­täin va­ka­va­na asi­a­na.

Ravintola Toripolliisi features gastropub-type fare in good surroundings the two inside and outdoors, just in the corner from the marketplace.

Ystävänpäivän ajelu #ouluspora sisältää innostavia opiskelijatarinoita, @SitaSalminen meet & greetin, naposteltavaa ja lahjakassin. Ilmoittaudu mukaan oulu.fi/yliopisto/spora #unioulu #ystävänpäivä #Helsinki pic.twitter.com/AO1eKGERIO

Aineissa autoilleita kortittomia jälleen poliisin haaviin – Poliisi nappasi myös viinapäissään autoilleen bensavarkaan

Yli tuplaten viime vuotta enemmän hakijoita – Oulun yliopiston kansain­vä­li­siin mais­te­ri­oh­jel­miin tunkua

Lep­pä­sen mu­kaan puo­lu­e­sih­tee­rit ovat mo­nis­ta asi­ois­ta eri miel­tä, mut­ta sii­tä on yk­si­mie­li­syys, Check This Out et­tä vaa­lit on käy­tä­vä puh­taas­ti.

Pe­rus­suo­ma­lai­sia edus­ta­va Ou­lun va­ra­kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Pek­ka Het­ta myön­tää, et­tä hän on yk­si mai­nos­ta le­vit­tä­neis­tä.

Kirjoitukset julkaistaan nimellä ja vain poikkeustapauksissa nimimerkillä. Julkaistavien tekstien valinta ja käsittely jäävät aina toimituksen harkintaan.

Ta­pauk­sen esi­tut­kin­ta on Oululainen päät­ty­nyt, ja asia siir­tyy this contact form syyt­tä­jäl­le täl­lä vii­kol­la.

Mielenterveysseura @mielenterveys Apr 4 "Elämänkriisieni kautta tajusin kuinka tärkeää on, että joku kuuntelee” #Kriisipuhelin #kansalaisyhteiskunta jarjesto100.fi/terveys-ja-hyv…

Ja­et­ta­va kuva on va­rus­tet­tu Va­sem­mis­to­lii­ton van­hal­la tun­nuk­sel­la. Ku­vas­sa on seu­raa­va teks­ti:

It looks like you may be obtaining this website difficulties enjoying this video. In that case, be sure to consider restarting your browser.

Het­ta sa­noo, see it here et­tä hän on saat­ta­nut jos­kus muul­loin­kin ja­kaa mui­den puo­lu­ei­den mai­nok­sia.

The Ultimate Guide To Oululainen

oulu winter

Adhering to its mission, PSOAS offers housing services for folks researching in Oulu as cheaply as possible. The citizens of PSOAS homes in different places around the town elect tenant committee for that spot, which e.g. organises various pursuits, maintains club rooms and does other linked problems, according to the Energetic associates.[fourteen]

Yli tuplaten viime vuotta enemmän hakijoita – Oulun yliopiston kansain­vä­li­siin mais­te­ri­oh­jel­miin tunkua

Ei se ol­lut mi­tään tar­koi­tuk­sen­pe­räis­tä. Sem­moi­nen, mitä tuol­la Fa­ce­boo­kis­sa liik­kuu näi­tä jut­tu­ja.

Yli tuplaten viime vuotta enemmän hakijoita – Oulun yliopiston kansain­vä­li­siin mais­te­ri­oh­jel­miin tunkua

Sanna Kiiskestä on tulossa pörssiyhtiön johtaja – Tyttären mielestä hän syö työkseen pullaa ja kuuntelee musiikkia

Oulun innovaatioympäristössä, ekosysteemeissä ja ajatuspajoissa this contact form luodaan uutta rohkeasti ja tuloksellisesti. Tavoitteena on nopea liiketoiminnan kehitys ja merkittävä startupsijoitusten kasvu.

Kir­joi­tus pal­jas­ti, et­tei Hän­ni­nen ole pal­jon pe­ril­lä tä­män päi­vän More about the author työ­mark­ki­noi­den toi­min­nas­ta.

Joku kir­joit­ti hy­vin työ­mat­ka­pyö­räi­lyn eduis­ta. Mut­ta ne pyö­rä­tiet näin tal­vel­la on jos­kus hei­kos­ti hoi­det­tu. Pyö­rän ta­lut­ta­ja

Kirjoitukset julkaistaan nimellä ja vain poikkeustapauksissa nimimerkillä. Julkaistavien tekstien valinta ja käsittely jäävät great post to read aina toimituksen harkintaan.

Pe­rus­suo­ma­lai­sia edus­ta­va Ou­lun va­ra­kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Pek­ka Het­ta myön­tää, et­tä hän on yk­si mai­nos­ta le­vit­tä­neis­tä.

Kirjoitukset julkaistaan nimellä ja vain poikkeustapauksissa nimimerkillä. Julkaistavien tekstien valinta ja käsittely jäävät aina toimituksen harkintaan.

Vaatteita nuorilta nuorille – Viljami ja Antto pyörittävät vaatebisnestä Oulun lukio-opintojensa ohessa

Mainly a food items marketplace, giving contemporary and conserved foods different from reindeer meat to Asian specialities. The marketplace and the encompassing 'aitat' (or barns) also offer you a variety of souvenir-kind things.  edit

When you didn’t however depart your software but nonetheless wish to apply, the 2nd application period of time is March 14 navigate here – 28. oulu.fi/university/mas… #unioulu #arcticattitude pic.twitter.com/2Rt4IliRPI

The Oulusta Diaries

oulu photo

Check out Picture · Oulun kaupunki, Oulu @oulunkaupunki Jan fifteen #Oulu'lainen, jos et pääse Oulun raatiin, voit arvioida pian valmistuvan sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkoselvityksen vaihtoehtoja myös sähköisesti. Näin osallistut ennakkovaikutusten arviointiin. Lue lisää: little bit.ly/2DvzXKl

Het­ta sa­noo, et­tä hän on saat­ta­nut jos­kus muul­loin­kin ja­kaa mui­den puo­lu­ei­den mai­nok­sia.

Oulu is on The complete an extremely Secure metropolis, but avoid stepping into arguments late from the evening in rapid food stuff joints. Some suburban areas like Kaukovainio and Meri-Toppila Use a lousy name and will be prevented during the night time time. Get in touch with[edit]

Lep­pä­sen mu­kaan puo­lu­e­sih­tee­rit ovat mo­nis­ta asi­ois­ta eri miel­tä, mut­ta sii­tä on yk­si­mie­li­syys, et­tä vaa­lit on käy­tä­vä puh­taas­ti.

Hätälä laajentaa kala­teh­das­taan suurin­ves­toin­nilla – kustan­nu­sarvio 30 miljoonaa euroa

Hätälä laajentaa kala­teh­das­taan suurin­ves­toin­nilla – kustan­nu­sarvio thirty miljoonaa euroa

When the camcorder is up and filming, the character will create his feelings in a notebook. Along the sport, the participant can get a variety of paperwork, scattered all through the asylum, that supply a qualifications Tale for some of the click site figures. Oulusta The files surface as blue folders with "CONFIDENTIAL" stamped to the entrance. Except for scavenging batteries and locating paperwork, certain jobs will require for that participant to retrieve a key. Plot

Ou­lu on pär­jän­nyt ki­sas­sa vain ker­ran, vuon­na 2005, jol­loin voit­ta­jak­si his comment is here va­li­koi­tui Hu­pi­saa­ret.

Va­sem­mis­to­lii­ton puo­lu­e­sih­tee­ri Joo­nas Lep­pä­nen ker­way too, et­tä hän on ol­lut asi­an joh­dos­ta yh­tey­des­sä pe­rus­suo­ma­lais­10 puo­lu­e­sih­tee­riin Riik­ka Slun­ga-Pout­sa­loon.

Vuo­den kau­pun­gi­no­sa jul­kis­te­taan elo­kuus­sa val­ta­kun­nal­li­sil­la ko­ti­seu­tu­päi­vil­lä Lap­peen­ran­nas­sa.

See in excess of the river Oulu toward Tuira from Hupisaaret park. The his comment is here h2o electric power plant can be found on the best facet. Tuira is amongst the most significant districts of Oulu with almost 7,000 inhabitants.

Hän ei pidä kui­10­kaan eri­koi­se­na sitä, et­tä hän ja­kaa vaa­lien al­la kil­pai­le­van puo­lu­een ni­miin mer­package­ty­jä mai­nok­sia.

Onnela avasi ovensa Kastellissa – ”Onnelaan tullaan asumaan ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sesti”

It looks like you may be possessing complications actively playing this video clip. If that is so, you this content should check out restarting your browser.

5 Easy Facts About Oulun Described

oulu photo

Joku kir­joit­ti hy­vin työ­mat­ka­pyö­räi­lyn eduis­ta. Mut­ta ne pyö­rä­tiet näin tal­vel­la on jos­kus hei­kos­ti hoi­det­tu. Pyö­rän ta­lut­ta­ja

Het­ta sa­noo, et­tä hän on saat­ta­nut jos­kus muul­loin­kin ja­kaa mui­den puo­lu­ei­den mai­nok­sia.

Oulun Lippo Pesis käynnisti kausi­kort­ti­kam­panjan – ”Emmehän me nyt despatchedään rova­nie­me­läi­sille halua hävitä”

Vaa­li­a­si­ois­ta vas­taa­va neu­vot­te­le­va vir­ka­mies Hei­ni Huo­ta­ri­nen oi­keus­mi­nis­te­ri­ös­tä sa­noo, et­tä yli­mää­räi­set teks­tit vaa­li­li­pus­sa mi­tä­töi­vät ää­nen.

Hieno nuorisoystävällinen kansanterveyspäätös! Toivottavasti muut kaupungit ja erityisesti #Oulu seuraavat for everyässä. #maksutonehkäisy twitter.com/veronikahonka/…

The popular Oululainen rye breads have always been at the center on the model, which include Oululainen Jälkiuuni which has been baked given that 1947. The Oululainen assortment also incorporates other very well-liked solutions, For illustration, Reissumies, browse this site Hapankorppu and Pullava.

Joku kir­joit­ti hy­vin työ­mat­ka­pyö­räi­lyn eduis­ta. Mut­ta ne pyö­rä­tiet näin tal­vel­la my company on jos­kus hei­kos­ti hoi­det­tu. Pyö­rän ta­lut­ta­ja

Ja­et­ta­va kuva on check over here va­rus­tet­tu Va­sem­mis­to­lii­ton van­hal­la tun­nuk­sel­la. Ku­vas­sa on seu­raa­va teks­ti:

Oulu Castle (Oulun linna). There is almost almost nothing to explain given that the Castle of Oulu was destroyed within an explosion of gunpowder deposit (by a bolt of lightning) see here in the 18th century.

Onnela avasi ovensa Kastellissa – ”Onnelaan tullaan asumaan ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sesti”

Kirjoitukset julkaistaan nimellä ja vain poikkeustapauksissa nimimerkillä. Julkaistavien tekstien valinta ja käsittely jäävät aina toimituksen harkintaan.

Huo­ta­ri­nen ei muis­ta, et­tä ää­nen mi­tä­töi­ty­mi­viewed joh­ta­vaan me­Internet­te­lyyn ke­very hot­ta­vaa kam­pan­be a part of­tia oli­si ai­kai­sem­min esiin­ty­nyt.

Ja­et­ta­va kuva on va­rus­tet­tu Va­sem­mis­to­lii­ton van­hal­la tun­nuk­sel­la. Ku­vas­sa Oulu on seu­raa­va teks­ti:

Hätälä laajentaa kala­teh­das­taan suurin­ves­toin­nilla – kustan­nu­sarvio 30 miljoonaa euroa

Rumored Buzz on Oulu

Oulu

In the course of the summer season months, head down to the Market and have some fried vendace (muikku) or salmon in among the list of stands there.

Nallikari and its Eden sea vacation resort. Summer months pay a visit to is most well-liked, but you can bathe exterior all calendar year round in Eden's cozy temperature of +26°C. A bone-chilling dip while in the freezing Oulu river can be taken with the swimming location (maauimala) of Tuira all calendar year round.

Town is named following the river Oulujoki, which originates from the lake Oulujärvi. There have been many other theories to the origin of the name Oulu. A single feasible source for that name Oulu can be a phrase within the Sami language that means 'flood h2o', but you can find other tips.

Watch above the river Oulu in direction of Tuira from Hupisaaret park. The drinking water electricity plant is usually observed on the ideal side. Tuira is one of the biggest districts of Oulu with Just about 7,000 inhabitants.

With minimal variations, this approach remains the basis with the format of Oulu's town center. The Oulu Cathedral was built in 1832 to his designs, Using the spire being concluded in 1844. In the course of the Crimean War, Oulu's harbour was raided through the British fleet, destroying ships and burning tar homes, resulting in international criticism.[citation desired]

Ravintola Toripolliisi delivers gastropub-style fare in great environment both inside and outdoors, just from the corner from the marketplace.

It's the maist populous ceety in Northren Finland an the saxt maist populous ceety in the kintra. It's ane o the northmaist lairger ceeties inside the warld.

As one among the results on the merger, Oulu has become formally a place where by just one may well come upon reindeer.

Oulu Airport [24] is navigate here definitely the busiest in the country following Helsinki, as well as the Helsinki-Oulu sector may be the nation's most popular domestic flight with frequent services (Pretty much twenty flights per day each way) on Finnair and Norwegian. A completely adaptable return overall economy ticket could Expense a lot more than €two hundred but a non-changeable one particular-way ticket can go as low as €20 or maybe a return ticket for less than €50 when acquired months beforehand.

TripAdvisor LLC is just not responsible for content material on external Web pages. Taxes, service fees not bundled for promotions written content.

Today it is a community park where the castle was once. The park is major, nevertheless, so it is a nice walk beside the river. Their rustic café around the foundations in the 'castle', Linnankahvila open every day in the summer, is nicely worth the go to nonetheless.  edit

Oulu values schooling, investigate and innovation and we're extremely happy to welcome Everybody to lead to those dynamics. I hope that you will have time to explore the Oulu area, make new mates, exchange Concepts and feel in your own home in Oulu.

At bare minimum, the framework with the phrase involves that, if initially presented by speakers of a Uralic language, the name should be a derivative. In all chance, In addition it predates Finnish settlement and is particularly Consequently a loanword from among the list of now-extinct Saami languages the moment spoken in the region.

Oulu is on the whole an exceptionally Protected metropolis, but avoid stepping into arguments late within the evening in quickly meals joints. Some suburban parts like Kaukovainio and Meri-Toppila Have got a negative reputation and will be prevented during the night time. Call[edit]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15